+381 66 63 34 225;  +381 11 2101 035       

  Ponedeljak - Petak od 12h do 20h

Neinvazivni prenatalni testovi

Neinvazivni prenatalni testovi

Neinvazivni prenatalni testovi (NIPT) se temelje se na savremenim naučnim saznanjima da se tokom trudnoće u krvi majke nalazi određeni procenat slobodne DNK ploda čak i u veoma ranoj fazi trudnoće. Koriste za ispitivanje rizika postojanja Daunovog sindroma i ostalih najčešćih hromozomskih abnormalnosti fetusa. Testiranje se sprovodi počev od 10. nedelje trudnoće. Za obavljanje testa potreban je samo uzorak majčine krvi (10ml). Rezultati se dobijaju u roku od 7 do 10 dana. Ovi testovi imaju značajno višu stopu tačnosti od tradicionalnih skrining testova (dabl, tripl), a za razliku od invazivnih procedura kao što je amniocenteza, ne postoji rizik po majku i bebu. Prilikom neinvazivnog testiranja ne postoji rizik od mogućih komplikacija kao što su infekcija, kontrakcije, krvarenja i pobačaj. Najveća prednost NIPT je to što se s njihovim korišćenjem znatno smanjila upotreba invazivnih metoda u prenatalnoj dijagnostici, čime je u mnogim slučajevima izbegnut rizik od pobačaja.