+381 66 63 34 225;  +381 11 2101 035       

  Ponedeljak - Petak od 12h do 20h

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna Dijagnostika

Ultrazvučni pregled je potpuno bezopasna metoda pregleda unutrašnjih organa bez štetnog efekta i zračenja. Tehnika pregleda se zasniva na zvučnim talasima visoke frekvence koji prolaze kroz tkiva i organe, odbijaju se različitim brzinama, vraćaju se ka sondi i vizuelizuju se na ekranu.

Ultrazvučni pregledi se mogu raditi i kao deo preventivnih pregleda, odnosno redovnih sistematskih pregleda.

UZ dojke

Ultrazvuk je široku primenu dobio u dijagnostici oboljenja dojke, kao neškodljiva i efikasna metoda. Preporučuje se svim ženama da nakon 30 godine života jednom godišnje urade ultrazvučni pregled dojke kao deo redovnog sistematskog pregleda. Samopregledom i ultrazvučnim pregledom dojki može se na vreme otkriti eventualno postojanje patoloških promena, što pojednostavljuje i olakšava lečenje. Ovaj pregled se kod žena u fertilnom periodu radi 7 dana nakon prestanka krvarenja kod menstrualnog ciklusa.

Rak dojke je najčešċi karcinom dijagnostikovan u žena u Srbiji. Svake godine rak dojke se dijagnostikuje kod oko 4500 žena i predstavlja vodeċi uzrok smrti u poređenju sa drugim malignim bolestima koje pogađaju žene. Učestalost pojave raka dojke raste, ali je u razvijenim zemljama zabeležen pad mortaliteta od raka dojke prevashodno zbog dijagnostike oboljenja u ranom stadijumu bolesti udruženo sa boljom efikasnošċu terapije koja se primenjuje u lečenju ovih žena. U našoj zemlji rak dojke se u odmaklom stadijumu bolesti otkriva kod veċeg procenta žena u poređenju sa razvijenim zemljama. Iako incidencija karcinoma dojke raste sa životnim dobom, pa 50% žena sa rakom dojke bolest otkriva u životnom dobu od 60 i više godina, ipak 2% svih žena koje obolevaju od karcinoma dojke mlađe su od 35 godina, a 5% mlađe od 40 godina. Iz tog razloga, redovni pregledi dojki su prva linija preventivne odbrane od ovog oboljenja!

UZ štitaste žlezde

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde i mekih tkiva vrata je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda koja pomoći zvučnih talasa visoke frekvencije daje podatke o tkivu štitaste žlezde i mekim tkivima na vratu. Ultrazvučni pregled štitaste žlezde i mekih tkiva vrata se radi kada postoji nasledna predispozicija za oboljenje štitaste žlezde, kod pojave uvećanja ili tvrdina u predelu vrata, kod upala, kao kontrolni pregled posle operacija u predelu vrata i u slučaju drugih oboljenja koja su u vezi sa štitastom žlezdom. Patološke promene štitaste žlezde se jednostavno i efikasno otkrivaju ultrazvučnim pregledom. Ultrazvučni nalaz štitaste žlezde uz laboratorijske nalaze nivoa hormona, kao i uz pregled endokrinologa i endokrinog hirurga predstavlja pouzdanu metodu za otkrivanje oboljenja i praćenje dejstva terapije.

UZ abdomena

Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice je bezbolni, neinvazivni pregled jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, oba bubrega, nadbubrega, slezine, mokraćne bešike, prostate kod muškaraca, limfnih žlezdi, trbušne tečnosti, velikih krvnih sudova trbuha i trbušne šupljine. Izvodi kod osoba koje imaju tegobe u trbuhu. Obavlja se i kao dijagnostička procedura koja prethodi pregledu želuca, dvanaestopalačnog, tankog i debelog creva. Ultrazvučni pregled abdomena se radi i u slučajevima koji nisu direktno vezani za tegobe u trbuhu, a mogu da budu uzrok oboljenja drugih sistema organa  ili su posledica oboljenja drugih sistema organa. Predstavlja efikasnu metodu u otkrivanju i praćenju različitih oboljenja abdominalnih organa, kao što su: urođene anomalije, zapaljenske i tumorske promene, prisustvo slobodne tečnosti u trbušnoj duplji, aneurizme i aterosklerotični plakovi na velikim krvnim sudovima, povrede.