+381 66 63 34 225;  +381 11 2101 035       

  Ponedeljak - Petak od 12h do 20h

Papanikolau i PAP liquid test

Papanikolau i PAP liquid test

Papanikolau test je mikroskopsko ispitivanje morfologije ćelija iz brisa dobijenog uzimanjem ćelija sa grlića materice pomoću posebne, specijalizovane četkice.

Cilj ovog testa je otkrivanje abnormalnih (atipičnih) ćelija koje su prisutne u prekancerogenim lezijama.

Bris se uzima jednostavno, bezbolno i brzo

Idealno vreme za uzimanje brisa je sredina menstrualnog ciklusa; treba izbegavati uzimanje brisa u toku menstruacije i prilikom genitalnih infekcija

24-48 sati pre uzimanja brisa izbegavati seksualne odnose, intravaginalno ispiranje, korišćenje gelova, krema, kontraceptivnih sredstava, dezinfekcionih sredstava lubrikanata i tampona

Skrining grlića materije treba da radi svaka žena. Ukoliko je prethodni nalaz bio uredan i upotpunjen normalnim nalazom kolposkopije, može se ponoviti i na dve godine. Ukoliko se radi bez kolposkopije, preporuka je da se uradi jednom godišnje. U slučajevima da su raniji nalazi ukazivali na potrebu za lečenjem, razmake ponavljanja Papanikolau brisa odredjuje lekar, ali razmak ne bi trebalo da bude manji od tri meseca, jer se promenjene ćelije ne mogu brže oporaviti.

Svaki nalaz Papanikolau brisa trebalo bi da objasni i rastumači lekar.

PAP liquid test koristi najsavremeniju tehnologiju analize ćelija grlića materice u tečnom medijumu, koristeći robotizovan sistem za preradu i bojenje briseva, kao i platforme za kompjutersku obradu podataka. Sve ovo pruža mogućnost standardizacije obrade i preciznije tumačenje rezultata.

Prednosti PAP liquid testa u odnosu na klasičnu metodu su:

  • količina sakupljenih ćelija povećava se za 37% zahvaljujući sistemu koji omogućava čuvanje četkice za bris u epruveti
  • iz samo jednog brisa može se uraditi više testova, kao što su: Papanikolau, HPV test, CIN-tec
  • ljudske greške u procesu obrade su otklonjene, a kvalitet dobijenih razmaza je izuzetnog kvaliteta
  • raste stepen otkrivanja prekancerskih lezija
  • broj nezadovoljavajućih slučajeva je ispod 1%