+381 66 63 34 225;  +381 11 2101 035       

  Ponedeljak - Petak od 12h do 20h

Rak dojke

Rak dojke

Rak dojke je najčešċi karcinom dijagnostikovan u žena u Srbiji. Svake godine rak dojke se dijagnostikuje kod oko 4500 žena i predstavlja vodeċi uzrok smrti u poređenju sa drugim malignim bolestima koje pogađaju žene. Učestalost pojave raka dojke raste, ali je u razvijenim zemljama zabeležen pad mortaliteta od raka dojke prevashodno zbog dijagnostike oboljenja u ranom stadijumu bolesti udruženo sa boljom efikasnošċu terapije koja se primenjuje u lečenju ovih žena.

U našoj zemlji rak dojke se u odmaklom stadijumu bolesti otkriva kod veċeg procenta žena u poređenju sa razvijenim zemljama. Iako incidencija karcinoma dojke raste sa životnim dobom, pa 50% žena sa rakom dojke bolest otkriva u životnom dobu od 60 i više godina, ipak 2% svih žena koje obolevaju od karcinoma dojke mlađe su od 35 godina, a 5% mlađe od 40 godina.